Savršeno. Nisam do sada bila toliko iznenađena. Mislila sam da nije moj auto, a iz nutra-kako su i reklu; NOVI AUTO

Share